شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-107 

1. بررسی مهدویت در نهج البلاغه

صفحه 9-23

فاطمه الشرع؛ آمنه عباسعلی زاده


3. ظهور منجى‏، باور مشترک ادیان و مکاتب

صفحه 35-53

مرضیه سادات حسینی؛ مریم السادات موسوی


4. بررسی تطبیقی موعودباوری در اسلام، مسیحیت و یهودیت

صفحه 55-68

کبری رحیمی؛ مرضیه سادات سجادی


5. اعتقاد به منجی در مسیحیت

صفحه 69-81

سمیه اخلاقی؛ منیره فردوسی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2717-1515

بانک ها و نمایه نامه ها