نویسنده = طاهره سپهریان
تعداد مقالات: 2
1. مهدویت در منابع اهل سنت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 49-60

فاطمه مجاهد؛ طاهره سپهریان


2. سیره دینی عصر امام مهدی (عج)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-85

انعم زهرا عمرانی؛ طاهره سپهریان