نویسنده = طاهره سپهریان
مهدویت در منابع اهل سنت

دوره 2، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 49-60

فاطمه مجاهد؛ طاهره سپهریان


سیره دینی عصر امام مهدی (عج)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 67-85

انعم زهرا عمرانی؛ طاهره سپهریان