نویسنده = فاطمه الشرع
بررسی مهدویت در نهج البلاغه

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 75-91

فاطمه الشرع؛ آمنه عباسعلی زاده