نویسنده = معصومه زینب تقوی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مهدویت در دوران معاصر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-20

معصومه زینب تقوی؛ نفیسه ایران پور