نویسنده = سیده تسنیم زهرا موسوی
شاخص‌های استحکام خانوادۀ مهدوی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 31-46

سیده تسنیم زهرا موسوی؛ نفیسه ایران پور