آسیب شناسی مهدویت در دوران معاصر

نویسندگان

چکیده

  عقیده به منجی از گذشته در میان جوامع گوناگون وجود داشته است. یکی از اصلی­ترین اعتقادات شیعه اعتقاد به امام دوازدهم یا حضرت مهدی (عج) است.اهمیت اعتقاد به حضرت مهدی (عج) و انتظار ایشان بر کسی پوشیده نیست، اما متأسفانه این اعتقاد و معارف مهدویت از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است و دچار آسیب­های فراوانی شده است. باید این آسیب­ها را شناخت و خود و جامعه را از آن مصون داشت. نوشتار حاضربه روش تحلیلی-توصیفی برخی از آسیب­های حوزه اعتقاد، رفتار و اجتماع را شناسایی و بررسی می­کند. در حوزه آسیب­های رفتاری به برداشت­های غلط از انتظار، زمینه­سازی ظهور با گناه، برداشت­های افراطی و تفریطی از مهر و غضب امام (عج) و تطبیق اشاره می­کند. استعجال و مدعیان دروغیندو موردی است که در حوزه آسیب­های رفتاری و اجتماعی بررسی می­شوند. در حوزه آسیب­های سیاسی-اجتماعی مهدویت نیز به بی­تفاوتی منتظران و عدم پیروی از نواب اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها