مهدویت در منابع اهل سنت

نویسندگان

چکیده

اندیشه مهدویت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد. جریان خروشان این تفکر در بستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری انبوهی از آگاهی­ها، آرمان­ها و تخیلات را فراهم کرده است. امید به ظهور منجی در باور هر شخص بدون در نظر داشتن عقیده و مذهب وجود دارد. در اسلام نیز از این نوع روایات در بین شیعه و اهل سنت وجود دارد. براساس این دسته از روایات، ظهور حضرت مهدی (عج) تحقق­یافتنی است، ریشه جور و ظلم را پاک می­کند، زمین را پر از عدال و داد خواهد کرد و جهان را به مدینه فاضله تبدیل می­کند. اکنون این سؤال پیش می­آید که عقیده و نظر اهل سنت درباره امام مهدی(عج) چیست؟ مقاله حاضر جایگاه مهدویت در میان مسلمانان، متون روایی اهل سنت، زمینه­های ظهور حضرت، نشانه­های ظهور، محل ظهور و تعداد یاران ایشان را بررسی می­کند. باید گفت این عقیده به عنوان یک باور اسلامی و نه شیعی در آثار و نوشته­های حدیثی و تاریخی اسلامی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها