وضعیت شیعیان قبل از ظهور امام مهدی (عج)

نویسندگان

چکیده

قبل از ظهور امام مهدی (عج) به­دلیل اینکه امام و رهبر شیعیان در میان آنها نیستند و مردم با امام (عج)  نیز به­ظاهر هیچ ارتباطی ندارند با مشکلات زیادی روبه­رو هستند و اختلافات زیادی مانند اختلافات ظاهری و عقیدتی همراه با آزمایش‌های زیادی اعم از آزمایش‌های مادی و معنوی دست به گریبان هستند.این اختلافات، آزمایش‌ها و فتنه‌ها، عوامل مختلفی مانند مدعیان دروغین، غالیان و ... دارند که قصد دارند با مکر و فریب خود، شیعیان را گرفتار فتنه‌ها و اختلافات کنند تا مرتد شوند. در این میان فقط کسانی می‌توانند خود را از گزند این حوادث و فتنه­ها در امان نگه‌ دارند و گرفتار این اختلافات نشوند که از نعمت بصیرت برخوردار باشند و تنها علمای راستین هستند که می­توانند مردم را از دام این فتنه‌ها و مکر و فریب دشمنان دور نگه­‌دارند. بنابراین، آنان موظفند هم از نظر عقیدتی و هم از بعد اخلاقی مردم را راهنمایی کنند.در پژوهش حاضر وضعیت دشوار شیعیان در عصر قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) براساس روایات معصومین (ع)بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها