نفی عوامل دینی زمینه‌سازی سکولاریسم از اندیشه مهدویت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اندیشه مهدویت و نظریه سکولاریسم با عقبه تاریخی،از دیرباز در عرصه فکری و ایدئولوژی بشر مطرح بوده­اند.این دو مقوله شاخصه­هایی دارند که به واسطه آنها از یکدیگر متمایز می­شوند. یکی از این تمایزات، زمینه­سازی دینی آنهاست که با این نگرش، خاستگاهی آسمانی و رویکردی الهی داشته و دیگری خاستگاه زمینی دارد. یکی ورود دین را در عرصه اجتماعی بشر جایز می­شمارد، دیگری ممنوعیت آن را اعلان می­دارد. با این تمایزات این سؤال مطرح می­شود که اندیشه مهدویت و نظریه سکولاریسم از نظر خواستگاه و ماهیت، چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند. دوم اینکه این دو از نظر زمینه­سازی دینی چه تمایزاتی دارند. این نوشتار با عنوان نفی عواملدینی زمینه­سازی سکولاریسم از اندیشه مهدویت و با استفاده از منابع مهدوی و کلامی، ضمن بیان مفهوم­شناسی و مقایسه اندیشه مهدویت و تئوری سکولاریسم، به عوامل دینی مانند آیات عهدین محرف، فقدان قوانین اجتماعی و حکومیت و تأکید بر تفکیک دین از حکومت و وجود باورهای عقل­گریز و پدید­آورنده سکولاریسم اشاره دارد و با ارائه دلیل و برهان، همه آن موارد، زمینه­سازی دینی سکولاریسم را از ساحت مهدویت نفی کرده و اثبات می­کند که هیچ یک از آن عوامل با اندیشه مهدویت سازگاری ندارند.

کلیدواژه‌ها