ضرورت دعا برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر تحلیل محتوایی حدیث شریف حضرت مهدی علیه السلام است که فرموده اند برای فرج من بسیار دعا کنید که فرج شما در زیاد دعا نمودن برای فرج است .ضرورت دعا فرج به امر حضرت ومنظور از فرج وراه های رسیدن به شرایط کثرت دعا دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین علت ضرورت دعا برای فرج  در ویژگی های خاص حضرت  و آثار بی شمار دعای فرج در زندگی انسان نیز در این تحقیق بررسی شده است. در ادامه راه رسیدن به کثرت دعا ، بر طرف نمودن موانع دعا و اصلاح کیفیت دعا نیز بیان شده است.

کلیدواژه‌ها