مروری بر ادعیه مربوط به امام زمان و نقش تربیتی آنها در زندگی منتظران

نویسنده

چکیده

دعاها و زیارتهای مربوط به ساحت مقدس امام عصر(علیه السلام) بخش مهمی ازفرهنگ شیعه را به خود اختصاص داده است. فهم محتوای این ادعیه و نقش آن ها در زندگی منتظران حضرتش موضوعاتی هستند که نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دینی به بررسی آن می‌پردازد. این محتوا بر پایه شناخت از خداوند و حجت‌های الهی است؛ از این‌رو تربیت حاصل از این اندیشه نیز خدامحور و ولایت‌محور است و به همین جهت است که می تواند نقش بسزایی درجهت دهی زندگی یک منتظر واقعی داشته باشد. اهمیت دعا برای امام عصر (علیه السلام)، اقسام دعاهای مربوط به آن حضرت وبرداشت‌های تربیتی از ادعیه مربوط به امام زمان (علیه السلام) ونقش آن در زندگی منتظران از جمله مطالب عنوان شده در این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها