ضرورت معرفت امام در تحصیل معرفت الهی

نویسندگان

1 ‌‌دانش‌‌ آموخته کارشناسی رشته روان‌شناسی ، ‌‌مجتمع آموزش عالی بنت‌‌الهدی

2 ‌‌دانش‌پژوه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی ‌‌از ایران ، ‌‌مدرس گروه علمی - تربیتی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی،

چکیده

باتوجه به اینکه جریان خلقت و عوالم مختلف هدف‌دار و هدف آن هدایت و تکامل بشر بوده است، لازم است روند راهیابی به این حقیقت متعالی بررسی شود. ‌‌خداوند متعال ‌‌فرایند هدایت را با وساطت پیامبران و امامان انجام می‌‌دهد و انسان برای آنکه از این انوار الهی در مسیر پر فراز و نشیب زندگانی بهره گیرد ‌‌به شناخت آنها نیازمند است. ‌‌پژوهش ‌‌حاضر با بهره‌‌گیری از منابع کلامی و تفسیری به بررسی بحث ارتباط معرفت امام با معرفت خدا و هدایت انسان پرداخته است و با تبیین این رابطه به این نتیجه دست‌یافت که امام با برخورداری از علم خدادادی و ارتباط با پروردگار می‌تواند بهترین راهنما برای کسب معرفت خدا باشد. ‌‌همچنین امام با داشتن ولایت تکوینی و تشریعی شایسته‌‌ترین فرد برای هدایت انسان است. ‌‌بنابراین، بدیهی است انسان برای طی کردن مسیر هدایت خاصه در دوران حیات خویش باید راهنمای راه را از راهزن‌های راه تشخیص دهد و آنها را بشناسد تا بتواند بی چون و چرا از آنها تبعیت کند. ازاین‌رو، شناخت امام زمان (عج) به عنوان هدایتگر انسان، ضرورت می‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها