وظایف زنان در خانواده در عصر غیبت

نویسندگان

1 دانش‌پژوه کارشناسی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی

2 دکتری ادبیات انگلیسی، مدیر گروه مطالعات اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

باتوجه به اهمیت موضوع آماده‌سازی زمینه‌های ظهور بنابر دلائل متعدد عقلی و نقلی مؤکد، یکی از پرسش‌های بنیادین این است که هر قشر و طیف خاص جامعه اسلامی دراین‌باره چه وظیفه یا رسالتی بر عهده دارد؟ پژوهش حاضر ابتدا قشر بانوان مسلمان را به‌عنوان جامعه هدف برگزید و سپس به بررسی وظایف این جمعیت اثرگذار و مربی در شاکله نظام خانواده پرداخته است. سؤال اصلی این پژوهش این است که وظائف زنان در عصر غیبت در خانواده چیست؟ برای تحقق ظهور منجی جهان و تربیت نسل مهدی‌باور و مهدی‌یاور، بانوان و مادران چه نقشی ایفا می‌کنند؟ از بین مسئولیت‌های مختلف می‌توان به نمونه‌هایی مثل ایجاد نظم، استقرار روحیه مدارا و آرامش‌گری، تعامل مبتنی بر حسن خلق و احترام متقابل، فرمانبرداری همراه با صبر و استقامت اشاره کرد. اگر این ویژگی‌های بنیادین رفتاری از ابتدا در آحاد جامعه و در محیط خانواده نهادینه شود، وضعیت اجتماعی بهتری در امّت اسلام رقم خواهد خورد که خود، زمینه منجی طلبی و اصلاح گری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها